Jay Chou 扯 |Che| Nonsensical Lyrics

OPENING OS:
巨炮:哎唷!小朋友...你這是...你這是玩這什麼東西啊?
Ju Pao: Aiyo! Little kid.. What... What is this you are playing?

jay:扯鈴呀...
Jay: Diabolos

巨炮:扯鈴?
Ju Pao: Diabolos?

jay:嗯...
Jay: Umm...

巨炮:怎麼聲音好像不大對呀?
Ju Pao: Why is the sound different?

jay:什麼聲音?
Jay: What sound?

巨炮:我說你講話的聲音啊...
Ju Pao: I mean your speaking voice...

兩人: 呵呵呵...
Both: Hur hur hur

天气 冷的让人生闷气
tian qi / leng de rang ren sheng men qi
Weather, so cold it makes people get mad

火气 我沮丧的很生气
huo qi / wo ju sang de hen sheng qi
Anger, I'm p___ed at myself for being depressed

空气 太糟需要有氧气
kong qi / tao zao xu yao you yang qi
Air, so terrible that I really need some oxygen

太多假义气一想就气
tai duo jia yi qi yi xiang jiu qi
Too much of this false brotherhood makes me furious whenever I think of it

敲门 敲敲门
qiao men qiao qiao men
Knock, knock, knocking on the door

基本礼貌叩要先问
ji ben li mao kou yao xian wen
It's basic courtesy to knock and ask if you can enter

离开也不随手关灯
li kai ye bu sui shou guan deng
Didn't even bother to switch the lights off when you leave

生活习惯真有够混
sheng huo xi guan zhen you gou hun
Such horrible living habits

敲门 敲敲门
qiao men qiao qiao men
Knock, knock, knocking on the door

简单动作叩也不等
jian dan dong zuo kou ye bu deng
It's a simple act, yet you can't even wait for me to allow you to enter the room

你看来虽不像坏蛋
ni kan lai sui bu xiang huai dan
Though you don't look like a baddie

但做事做人却很蠢
dan zuo shi zuo ren que hen chun
Yet the way you handle people and things is just like an idiot

你像一团沼气
ni xiang yi tuan zhao qi
You're just like biogas

影响我的士气 损我的英气
ying xiang wo de shi qi / sun wo de ying qi
affecting my morale, damaging my heroic spirit

又那么神气
you na me shen qi
Yet you are so c___y

说话的语气 败坏了风气
shuo hua de yu qi / bai huai le feng qi
The tone of voice you use, fouls up the society's values

我不想为你为你白花了力气
wo bu xiang wei ni wei ni bai hua le li qi
I don't want to waste my breath on you

那么会扯去扯铃
na me hui che qu che ling
Since you're awesome at sprouting nonsense, you should start playing diabolos

扯多你就会上瘾
che duo ni jiu hui shang yin
Do it a few more times, and you'll be hooked

扯你最善变的表情
che ni zui shan bian de biao qing
Your hypocritical face is annoying

我的解释请你务必要听
wo de jie shi qing ni wu bi yao ting
You've got to listen to my explanation

那么会扯去扯铃
na me hui che qu che ling
Since you're awesome at sprouting nonsense, you should start playing diabolos

却扯不出个命运
que che bu chu ge ming yun
But you can't bullshit your way in fate

扯你最善变的表情
che ni zui shan bian de biao qing
Your hypocritical face is annoying

嘿你这样说我有一点伤心
hei / ni zhe yang shuo wo you yi dian shang xin
Hey, I'm a little hurt by your words

不停犯错 不停推拖
bu ting fan cuo / bu ting tui tuo
Mistakes after mistakes, excuses after excuses

养了一堆籍口 等它成熟
yang le yi dui jie kou / deng ta cheng shou
Building on a bunch of excuses, waiting for it to come into use

前一秒说是朋友 后一秒诬赖我
qian yi miao shuo shi peng you / hou yi miao wu lai wo
One second we're buddies, the next second you are maligning me

别再跟我哈啦 我不是个傻瓜
bie zai gen wo ha la / wo bu shi ge sha gua
Stop humouring me, I'm no idiot

说谎就要付出代价
shuo huang jiu yao fu chu dai jia
You have to pay for your lies

是应有的惩罚
shi ying you de cheng fa
It's justifiable punishment

别再跟我哈啦 你被当成笑话
bie zai gen wo ha la / ni bei dang cheng xiao hua
Stop humouring me, you're nothing but a joke

自己造成的那尴尬 我也没有办法
zi ji zao cheng de na gan ga / wo ye mei you ban fa
You placed yourself in this awkward situation, nothing I can do about it now

ENDING OS:
巨炮:呵...瞎扯...這個...
Ju Pao: Hoho.. This really is nonsensical..

See also:

100
100.50
Iron Maiden 06 - The Prophecy Lyrics
סיני תור פרשתי ידי Lyrics