New old stock ชีวิตที่ขาดเธอ Lyrics

เปลี่ยนไปเลย โลกมันเปลี่ยน ฟ้าก็เปลี่ยน
ตั้งแต่ที่เธอเดินจากกันไป จะอยู่ยังไงชาตินี้
เหมือนแสงตะวันมันลิบลี่ เหมือนฟ้าไม่มีสีสัน
ฝนมันเทในใจ จนฉันเหน็บหนาว เมื่อเธอหายไป

ชีวิตที่ขาดเธอ เหมือนจะขาดใจ ที่สุดไม่เหลือใคร อยู่กับใจที่เงียบเหงา
ชีวิตต้องเปลี่ยนไป จากมีเธอข้างกายทุกวัน เหลือเพียงเงา ยังคงรอให้เรา
ได้คืนกลับมาเป็นเหมือนเดิม

ขาดเธอไป เหมือนฉันหมดทุกๆอย่าง กับสิ่งที่ทำที่มีในมือ
อะไรก็หมดความหมาย

เหมือนแสงตะวันมันริบหรี่ เหมือนฟ้าไม่มีสีสัน
ฝนมันเทในใจ จนฉันเหน็บหนาว เมื่อเธอหายไป

ชีวิตที่ขาดเธอ เหมือนจะขาดใจ ที่สุดไม่เหลือใคร อยู่กับใจที่เงียบเหงา
ชีวิตต้องเปลี่ยนไป จากมีเธอข้างกายทุกวัน เหลือเพียงเงา ยังคงรอให้เรา
ได้คืนกลับมาเป็นเหมือนเดิม

ชีวิตที่ขาดเธอ เหมือนจะขาดใจ ที่สุดไม่เหลือใคร อยู่กับใจที่เงียบเหงา
ชีวิตต้องเปลี่ยนไป จากมีเธอข้างกายทุกวัน เหลือเพียงเงา ยังคงรอให้เรา
ได้คืนกลับมาเป็นเหมือนเดิม

รอตะวันถึงคราว ทอแสง..

See also:

100
100.70
Chiquititas Nada soy Lyrics
Stan Rogers The Wreck of the Athens Queen Lyrics