Featuring หลอกตัวเอง (Lie to my self) Lyrics

จากวันนี้ก็คงมีแค่ฉัน ที่เปลี่ยนไปก็คงมีแค่นั้น
ไม่มีเธออะไรก็คงไม่เปลี่ยนแปลง
โลกใบเดิมเคยมีเธอตรงนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมแค่ดูเศร้าลงไป

แค่ไม่เหมือนที่เราเคยวาดไว้ แค่ไม่สวยเหมือนที่เราเคยคาดหวัง

*(ต้อง)หลอกตัวเองว่าไม่มีเธอไม่เป็นไร
หลอกตัวเองว่าไม่มีเธออยู่ก็คงไม่ถึงตาย
แค่ยังเหงาแค่ยังมีน้ำตา แค่ยังต้องร้องไห้
แต่แล้วความจริงไม่รู้จริงๆ ว่าสุดท้าย (จะอยู่ไปยังไง)

เปิดกระเป๋าเอารูปเราไปทิ้ง เอาข้าวของของเธอไปโยนทิ้ง
ไม่มีเธอก็แคร์ไม่ต้องเอาเก็บไว้ เปิดฟังเพลงที่เธอเคยให้ฉัน
ก็ยังคงเหมือนเดิมแค่ดูเศร้าลงไป แค่ไม่เพราะเหมือนที่เธอเปิดไว้
แค่ไม่ซึ้งเหมือนที่เธอร้องให้

ซ้ำ (*,*,*,)

See also:

100
100.70
Enya Now We Are Free (gladiator theme song) Lyrics
王菀之 怎么会寂寞 Lyrics