คณะนักร้องประสานเสียง สวนพลู 80พรรษา มหาราชันย์ Lyrics

ญ. เมื่อแสงตะวัน ส่องทอฟ้ายามอรุณ
ดังพระการุณ แผ่ปกทั่วฟ้าแดนไทย
แผ่นดินสยามร่มเย็น พระบารมีแผ่ไกล
ธ สถิตย์ ในหัวใจ ไทยทุกคน
ช. เมื่อฝนชโลม ชุ่มชื่นผืนดินทั่วถิ่น
ดั่งพระภูมินทร์ ผู้ห่วงใยรักปวงชน
แผ่นดินแซ่ซ้อง กึกก้อง พระนาม ภูมิพล
น้ำพระทัย หลั่งล้น เกินรำพัน
ญ. พระองค์ดุจบิดา ปกรักษาแว่นแคว้น
เหนือใต้ออกตกแดน อีสานทรงเป็นมิ่งขวัญ

แม้พิบัติโพยภัย ธ มิเคยทรงหวั่น
ทรงปัดเป่าไปพลัน ที่ทุกข์ก็จางหาย
* เฉลิมพระชมน์ ๘๐ พรรษา
มหากษัตรา ผู้ทรงเกริกไกร
ปวงข้าพระบาทขอ ถวายพระพรชัย
ขอจงทรงพระเจริญ

ข้าฯขออัญเชิญคุณพระไตรรัตนา
พระสยามเทวาธิราชันย์
จงคุ้มปกปักษ์พระมิ่งขวัญ
ทรงพระเกษมสำราญนิรันดร์เทอญ

ญ. เกิดมาใต้ร่มโพธิสมภาร
ช. เบิกบานใต้ร่มพระบารมี
ญ. ธ เสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่
ช. แม้ทรงเหน็ดเหนื่อยแต่ทำเพื่อประชา

** ที่ใดแล้ง ธ ประทานฝนหลวงชุมแผ่นดิน
ที่ใดไร้ ก็ได้มีที่ทำกินกันถ้วนหน้า
ที่ใดทุกข์ ธ ทรงคอยช่วยบรรเทาทุกแหล่งหล้า
ที่แห่งไหนล้วนร่มเย็นเพราะบุญพระบารมี
(ซ้ำ **,*,*)

ขอจงทรงพระเจริญ
ขอจงทรงพระเจริญ
(ฮา.......)

See also:

100
100.71
Anita Sarawak Bisikan Cinta Lyrics
The Most Serene Republic Sherry And Her Butterfly Net Lyrics