Iris ผู้ชายอกหัก ถ่านไฟเก่า / เบิร์ด Lyrics

รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร
และเขาสำคัญเท่าไร
ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ
ฉัน ก็คือคนที่มีแค่ใจ
ที่รับเธอได้เสมอ
ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม
ตลอดเวลา
เหมือนเธอรออะไร บางอย่าง
แต่ก็ยอม
เพราะหวังสักวัน ชนะหัวใจของเธอ
แล้ว สิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว
ไม่ขอให้มันเป็นจริง
สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น
เขากลับเข้ามา ให้เธอเห็นใจ
และขอให้เธออภัย
แล้วฉันต้องทำอย่างไร
เธอบอกกับฉัน
ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
แต่อยู่กับฉัน
แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
เพราะว่าเธอและเขา
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
แล้วคนมาทีหลัง
ต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ

ตลอดเวลา
เหมือนเธอรออะไร บางอย่าง
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ
เธอบอกกับฉัน
ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
แต่อยู่กับฉัน
แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
เพราะว่าเธอและเขา
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
แล้วคนมาทีหลัง
ต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ
เพราะว่าเธอและเขา
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
แล้วคนมาทีหลัง
ต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ
เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอ ยังมีไฟ
อย่าได้ปล่อยฉันตาย ในกองไฟ...

See also:

100
100.73
Center for Educational Development ESLPod302 Lyrics
Hillsong Steppin' Out Lyrics