Bakery Music จะทำยังไง Lyrics

what what will i do will i do will i do...
คิดว่า(มัน)เป็นเพียงแค่ความฝัน ไม่เคยหวัง ไม่เคยคิดจริงจังอะไร
แค่แอบหลงรักเธอเล่นๆ ตามลำพังข้างเดียวในหัวใจ

แต่เมื่อมารู้สึกนึกอีกที เมื่อรู้ตัวอีกที ฉันก็รักจนลึกข้างใน

ฉันจะมองหน้าเธอยังไง
ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้
ฉันจะพูดคุยยังไง
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่
กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้
และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าหัวใจของฉันมันหยุดไม่อยู่

what what will i do will i do will i do...
รู้ดีว่าไม่ควรฝัน ไม่ควรหวัง ไม่ควรคิดจริงจังอะไร
แม้ว่าเธอไม่เคยบอก ฉันก็รู้ดีว่าเธอมีใคร

แต่เมื่อมารู้สึกนึกอีกที เมื่อรู้ตัวอีกที ฉันก็รักจนลึกข้างใน

ฉันจะมองหน้าเธอยังไง
ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้
ฉันจะพูดคุยยังไง
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่
กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้
และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าหัวใจของฉัน...

อยากจะขอบอก อยากที่จะ(ร้อง)บอก
อยากจะเปิดเผย อยากจะเฉลย
อยากจะเปิดใจเลยตรงๆ ไม่ต้องหลอก
ว่าฉันนั้นต้องเจ็บปวดขนาดไหนที่ต้องพูด
และต้องฝืนแกล้งทำตรงกันข้ามกับหัวใจ

ฉันจะมองหน้าเธอยังไง
ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้
ฉันจะพูดคุยยังไง
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่

ฉันจะมองหน้าเธอยังไง
ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้
ฉันจะพูดคุยยังไง
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่
กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้
และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าจากนี้หัวใจฉันหยุดไม่

See also:

100
100.76
Malamas Anhsyxes Meres Lyrics
RAFAEL Sretan Božić svakome Lyrics