Bakery Music เปิด Lyrics

หากเธอเหนื่อยล้าผิดหวัง
ชีวิตไม่เป็นเหมือนที่ตั้งใจ
ทุกๆสิ่ง และทุกๆอย่าง นั้น
ไม่เป็นเหมือนเคยฝันไว้

หากปล่อยชีวิตที่ผิดหวัง
ให้นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไป
วันที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจ
นั้นคงจะไม่มาสักที

อยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิด
เปิดตา และเปิดหู และเปิดใจ
มองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่
ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี

หากว่าวันนี้สับสน วุ่นวายและวกวนไปทุกที่
ลองมองลองเปลี่ยนมุมจากที่ยืนอยู่ตรงนี้
เปลี่ยนจนเจอที่ที่ถูกใจ

แค่เพียงเธอนั้นจะกล้าเปิด
เปิดตา และเปิดหู และเปิดใจ
มองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่
ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี

แค่เพียงเธอนั้นจะกล้าเปิด
เปิดตา และเปิดหู และเปิดใจ
มองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่
ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี

หากเธอเหนื่อยล้าผิดหวัง
ชีวิตไม่เป็นเหมือนดังฝันใฝ่
จะมีสุขหรือทุกข์เท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับใจก็เท่านี้

จำไว้สุขทุกข์สักแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับใจของเรานี้

See also:

100
100.76
Geraldine Larrosa Por Quién Vivir por Siempre Lyrics
Jimmy Chamberlin's Complex Loki Cat Lyrics