°Ë´ú²Ë¡©Ïã(cv.СÇåË®„ÃÀ) Myself£»Yourself (GAME Ver.) Lyrics

donikako wonakane
iki deki tano
habadaka naito
hanohiki mete kala
siroi hane dojida mama
kadeno kakede
jito iki mohi sonete
doki ma nanareta

basure nanenai yakuso kuu o
shinjiru koto rakowa kuute
itsuno maniika kokonkara
dousakita osana iyuune

basure nanenai aro merodii
buchichusana sona doki dake
chibunn dashiku iranikana
danse sina hito wo omoi nanara

~~instrumental~~

basure nanenai aro merodii
buchichusana sona doki dake
chibunn dashiku iranikana
danse sina hito wo omoi

basure nanenai yakuso kuu o
owokina noki noshidane
itsuno hinika kanauuyoni
sesekanso donenade ita

See also:

100
100.79
תומר חן ושרון זריהן תספר לי איך למעלה[lala.co.il]. Lyrics
UB - 40 Can't Help Falling In Love With Lyrics