Friday อยากจะร้องไห้ Lyrics

ลืม...หมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงๆ เลยหรือไร
ว่าใคร ที่เคยชิดใกล้ ที่เคยรักใคร่ และเข้าใจเสมอ

ลืมมือบางมือ ลืมว่าเธอเคยจูงไป
ลืมใจบางใจที่รักเธอ
ลืมคนบางคน ลืมว่าใครยังคอยเจอ
เธอลืมกันลงได้อย่างไร

ร้อง...อยากจะร้องไห้ ร้อง...จนไม่เหลือน้ำตา
ร้อง...ให้มันรู้ว่า ความจริงใจไม่มีค่า...ให้เธอจำ

ลืมมือบางมือ ลืมว่าเธอเคยจูงไป
ลืมใจบางใจที่รักเธอ
ลืมคนบางคน ลืมว่าใครยังคอยเจอ
เธอลืมกันลงได้อย่างไร

ร้อง...อยากจะร้องไห้ ร้อง...จนไม่เหลือน้ำตา
ร้อง...ให้มันรู้ว่า ความจริงใจ ไม่มีค่า
ร้อง...อยากจะร้องไห้ ร้อง...จนไม่เหลือน้ำตา...
ร้อง...ให้มันรู้ว่า...ความจริงใจไม่มีค่า ให้เธอจำ

"ให้เธอจำ"

See also:

100
100.84
พลพล เพลงละคร วันนั้นอย่าลืมวันนี้ Lyrics
Bad Religion Hopeless Housewive Lyrics