Extra Gift คนไม่มีวาสนา โอ๋ ลำดวน Lyrics

ฉันมันไม่มีวาสนา
ขอเธอนั้นอย่า อย่ามาสนใจ
ทิ้งฉันไว้คนเดียว เหลียวแลฉันทำไม
ฉันมันไม่คู่ควรกับเธอ
รักเรานั้นเป็น เหมือนเส้นขนาน
ลากมาพบกัน ก็คงไม่เจอ
เส้นทางที่เธอเดิน สวยงามและเลิศเลอ
แต่ฉันมันเดินอยู่กลาง ทางที่มืดมน
เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่มีสิทธิ์
จะคิดว่าเรา ต่างเป็นคู่กัน
เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่เทียมทัน
เธอกับฉัน ต่างกันเหมือนฟ้าดิน
ฉันมันไม่มีวาสนา
ฝืนดวงชะตา ก็คงไม่ได้
เห็นเธอนั้นไปดี ฉันเองก็ดีใจ
ฉันไม่หวังอะไร มากไปกว่านี้
เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่มีสิทธิ์
จะคิดว่าเรา ต่างเป็นคู่กัน
เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่เทียมทัน
เธอกับฉัน ต่างกันเหมือนฟ้าดิน
ฉันมันไม่มีวาสนา
ฝืนดวงชะตา ก็คงไม่ได้
เห็นเธอนั้นไปดี ฉันเองก็ดีใจ
ฉันไม่หวังอะไร มากไปกว่านี้
ก็ฉันมันคนไม่มี วาสนา...

See also:

100
100.84
金佩姍 神鵰俠侶 Lyrics
The Shore The Hard Road Lyrics