עמיר בניון דברים שרציתי לומר Lyrics

יש דברים שרציתי לומר
ואינם נענים לי,
המילים שבחרתי אינן
הטובות מכולן,
עמוקום מן הים הסודות
שאינם מובנים לי
שאולי לא אבין,
לא אבין לעולם,

לא בכל הדברכים שרציתי ללכת הלכתי,
בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת,
ועצבות מהלה כל שמחה,
כל שמחה ששמחתי, כמו ביקשתי דבר,
דבר שאבד.

חלומות שחלמתי והם
מקיצים בי עדיין
שבריהם בעייני
נשטפים מפניי בדמעה
ולילות יסורים לא ספורים
שהתבעתי ביין כאובד בדרכי
בדרכי הרעה

אך בכל הדרכים
מעולם לא אבדה לי דרכינו
וגם אם פעמים סערו מסביב הרוחות
ואהבתי אותך
והיה לנו טוב
טוב עד גדותינו
והיה לנו רע
ואהבתי אותך לא פחות.

See also:

100
100.85
Anthony Stewart Head We Can Work It Out Lyrics
Chamberlain Uniontown Lyrics