Sunthorn Kraiyoonsane & Marisa Sukosol Nunphukdi เก็บดาว (Stars) Lyrics

อยู่... ท่ามกลางตะวันทาบทอขอบฟ้า ดวงอาทิตย์ร้อนแรงส่องแสงมา
จวบจนตะวันนั้นลับจากสายตา เมื่อถึงเวลาฟ้าจึงเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นกลางคืนที่มีหมู่ดาว คืนที่ฟ้างดงามด้วยแสงพราว
ส่องเป็นประกายระยับวับวาว อยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ

จะลองเอื้อมไปสุดฟ้า และคิดจะไปเสาะหา
มีดาวเท่าไหร่ที่รอให้เราไขว่คว้า

เก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กัน ให้เธอเป็นของขวัญ
แทนด้วยสื่อสายใจ อยากให้รักเราเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส ตลอดกาล

อาจจะมีบางครั้งที่เราห่างไกล แต่เรามีฟ้าและดาวผูกหัวใจ
เก็บเป็นพลังให้เราฝันใฝ่ อยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ

จะลองเอื้อมไปสุดฟ้า และคิดจะไปเสาะหา
มีดาวเท่าไหร่ที่รอให้เราไขว่คว้า

โปรดจับมือฉันไว้แล้วล่องลอยไป ไปตามแสงดาวที่ส่อง
ให้สองเราก้าวเดิน เปี่ยมด้วยรักและพลังที่เกิด จะรักกันชั่วดินฟ้า

เก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กัน ให้เธอเป็นของขวัญ
แทนด้วยสื่อสายใจ อยากให้รักเราเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส จะรัก รักเธอตลอดไป

See also:

100
100.113
Mylene Farmer - 1989 - En Conc Je Voudrais Tant Que Tu Compre Lyrics
<Unknown> Eric Clapton - Layla Lyrics