Punch พั้นช์ วรกาญจน์ เจ็บไหม Lyrics

เจ็บมั้ย...เจ็บไหม

หกล้มแล้วเธอเจ็บไหม เป็นแผล เลือดไหล เคยให้ฉันคอยรักษา

ไม่ยากเย็นอะไร ฉันแค่คอยใส่ยา ไม่นักหนา เดี๊ยวเดียวก็หาย..

เจ็บมั้ย...เจ็บไหม

วันนี้ที่เธอถูกทิ้ง

เจ็บแผล เจ็บจริง เธอแทบจะทนไม่ไหว

แผลมันมองไม่เห็น จะใส่ยาตรงไหน...ไม่อาจรักษาให้เธอ

*แผลใจฉันก็เคยเจ็บมา น้ำตานั้นไม่ช่วยอะไร มีเพียงความข่มขื่นลึกๆในใจ ลึกๆในใจ

วันเวลาเท่านั้นที่เหมือนเป็นตัวเยียวยา รักษาใจกันไป...

เจ็บมั้ย...เจ็บไหม คราวนี้คงเป็นแบบฉัน

ที่ฉันเข้าใจ เป็นเพราะเธอเองรู้ไหม

ทิ้งฉันไปกับเขา เจ็บจนตายเพียงไหน....และยังเจ็บแผลเดิมอยู่

ซ้ำ (*,*)

See also:

100
100.113
Super Junior - 2007 Winter SMTOWN- First Snow Lyrics
GIGI Palsu Lyrics