Tran Tien Vet Chan Tron Tren Cat (Tran Tien) Lyrics

Trần Tiến
Vết chân tròn
vẫn đi về
trên con đường mòn
cát trắng quê tôi
Anh thương binh
vẫn đến trường làng
vẫn ôm đàn
dạy các em thơ
bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi
quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa
mênh mang câu hò
Bài hát có người lính
đã hy sinh âm thầm
Cho hôm nay
những vết chân son
vui quanh
dấu chân tròn
Bài hát có trận dấu
không quên bên đồi
Bài hát có người lính
biên cương thương mẹ
Lời hát có ngọn gió
cuốn bay theo dấu chân
Cho hôm nay
những vết chân son
Vui quanh
dấu chân tròn
để lại một bài ca
trên cát trắng bao la
Vết chân tròn
vẫn in hình
trên con đường mòn
cát trắng quê tôi
Như bài ca anh viết
trong thầm lặng
trên bờ cát không lời
cứ hát mãi trong tôi
hát mãi trong tôi
Ôi bàt ca cuộn đời
cháy mãi trong tôi
đốt mãi trong tôi
Vết chân tròn
vẫn đi về
trên con đường mòn
cát trắng quê tôi
Anh thương binh
vẫn đến trường làng
vẫn ôm đàn
dạy các em thơ
bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi
quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa
mênh mang câu hò
Bài hát có người lính
đã hy sinh âm thầm
Cho hôm nay
những vết chân son
vui quanh
dấu chân tròn
Bài hát có trận dấu
không quên bên đồi
Bài hát có người lính
biên cương thương mẹ
Lời hát có ngọn gió
cuốn bay theo dấu chân
Cho hôm nay
những vết chân son
Vui quanh
dấu chân tròn
để lại một bài ca
trên cát trắng bao la
để lại một bài ca
trên cát trắng bao la
để lại một bài ca
trên cát trắng bao la

See also:

101
101.30
99 Posse Avrei Voluto Conoscervi Lyrics
Jaye P Morgan Danger! Heartbreak Ahead Lyrics