Bakery-VACATION 04 - เคียงเธอ(Always There)Soul After Six Lyrics

อยากอยู่เพียงลำพังสองใจ
ฉันจะกอดเธอไว้ให้นาน
แต่ติดที่เวลาหมุนผ่าน
ผ่านมาให้เราจากกัน

ไกลเพียงใด จะห่างสักเพียงไหน
อยากบอกไว้...ยังคงคิดถึงเธอ
ในจิตใจยังห่วงเธอเสมอ ก่อนจะเจอกันอีกครั้ง
อยากบอกเธอให้รู้ไว้
จะนานเพียงใด ฉันอยากให้เธอรู้
ฉันยังอยู่ อยู่เคียงเธอไม่คลาย
มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ ทุกข์เพียงใด
บอกเธอไว้ ฉันอยู่เคียงข้างเธอ

ไกลเพียงใด จะห่างสักเพียงไหน
อยากบอกไว้...ยังคงคิดถึงเธอ
ในจิตใจยังห่วงเธอเสมอ ก่อนจะเจอกันอีกครั้ง
อยากบอกเธอให้รู้ไว้
จะนานเพียงใด ฉันอยากให้เธอรู้
ฉันยังอยู่ อยู่เคียงเธอไม่คลาย
มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ ทุกข์เพียงใด
บอกเธอไว้ ฉันอยู่เคียงข้างเธอ

จะนานเพียงใด ฉันอยากให้เธอรู้
ฉันยังอยู่ อยู่เคียงเธอไม่คลาย
มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ ทุกข์เพียงใด
บอกเธอไว้ ฉันอยู่เคียงข้างเธอ

มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ

มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ

มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงา...

จะนานเพียงใด ฉันอยากให้เธอรู้
ฉันยังอยู่ อยู่เคียงเธอไม่คลาย
มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ ทุกข์เพียงใด
บอกเธอไว้ ฉันอยู่เคียงข้างเธอ

จะนานเพียงใด ฉันอยากให้เธอรู้
ฉันยังอยู่ อยู่เคียงเธอไม่คลาย
มีวันใดที่เธอรู้สึกเหงาใจ ทุกข์เพียงใด
บอกเธอไว้ ฉันอยู่เคียงข้างเธอ

See also:

101
101.31
Hilltoppers Hilltoppers - A Fallen Star Lyrics
FM 100.75 หยุดหัวใจ...ไม่รักดี - แอนดี้ ATK Lyrics