Noize ภาพซ้ำ Lyrics

วันที่เราไม่เคยห่างกัน
ความสัมพันธ์ที่เคยมีเธออยู่ข้างกาย
คำที่เธอได้เคยบอกไว้
ก็ไม่รู้ทำไม วันนี้ไม่เป็นดังเช่นนั้นเลย

ก็พอเข้าใจ ที่เธอจากไป
แต่ฉันก็ยังต้องข่มใจอยู่นานเหมือนกัน
ยิ่งเห็นตัวเธอ ก็นึกถึงวันนั้น
ยังไม่รู้ทำไม ในใจยังคงจะมีแต่...

*
ภาพซ้ำเรื่องเก่าที่ยังค้างในใจ
มันหลอกมันหลอนอยู่ จนถึงวันนี้
มันตอกและย้ำความเจ็บปวด
และฝังลงในหัวใจ

มีแค่เพียงภาพที่คอยย้ำ
แม้คืนวันที่ผ่านไป ไม่ทำให้ลืม
แสนยาวนานที่ต้องทนฝืน
ไม่อยากจะรู้อะไร วันนี้ยังคงจะมีแต่...

ซ้ำ(*,*)

มันตอกและย้ำความเจ็บปวด
เมื่อเห็นภาพเธอเดินจากไป

See also:

101
101.45
layma vaykule miliy proshay Lyrics
SDR 2008 Junto a ti Lyrics