Anya เชื่อฉันใช่ไหม Ost. กิ่งแก้วกาฝาก Lyrics

ใครไม่รู้ยัดความผิดใส่มือฉัน
ทรมานรับกรรมอยู่อย่างนี้
ทุกๆสายตา ก็มองว่าฉันเป็นคนไม่ดี
ความสุขยังเดินหลบหนีไปจากฉัน

แต่สายตาของเธอ เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบ
ความอบอุ่นที่ฉันไม่ได้มานานแสนนาน
คนเดียวที่รับฟัง ความจริงจากปากฉัน
คนเดียวที่ยืนข้างกันด้วยหัวใจ

เชื่อในตัวฉันใช่ไหม ว่าฉันไม่ใช่คนผิด
เธอไม่ได้คิด เหมือนคนอื่นๆใช่ไหม
จนกว่าจะถึงวันที่ฉันจะลบตราบาปนี้ไป
ฉันก็เหลือแค่เพียงหัวใจ ที่พร้อมมอบมันให้เธอ

หนึ่งชีวิตพบเจอแต่สิ่งเลวร้าย
การมีคนเข้าใจคืออะไร
ไม่คิดว่ามี จนในวันนี้ที่ได้พบเจอ
ต้องบอกตัวเองเสมอ ไม่ใช่ฝัน

หนึ่งสายตาของเธอ เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบ
ความอบอุ่นที่ฉันไม่ได้มานานแสนนาน
คนเดียวที่รับฟัง ความจริงจากปากฉัน
คนเดียวที่ยืนข้างกันด้วยหัวใจ

เชื่อในตัวฉันใช่ไหม ว่าฉันไม่ใช่คนผิด
เธอไม่ได้คิด เหมือนคนอื่นๆใช่ไหม
จนกว่าจะถึงวันที่ฉันจะลบตราบาปนี้ไป
ฉันก็เหลือแค่เพียงหัวใจ ที่พร้อมมอบมันให้เธอ

ไม่ว่าใครจะเกลียดจะเหยียดหยามฉันสักร้อยพัน
ขอคนเดียวเท่านั้น (ขอคนเดียวเท่านั้น) ขอแค่เธอเข้าใจ

เชื่อในตัวฉันใช่ไหม ว่าฉันไม่ใช่คนผิด
เธอไม่ได้คิด เหมือนคนอื่นๆใช่ไหม
จนกว่าจะถึงวันที่ฉันจะลบตราบาปนี้ไป
ฉันก็เหลือแค่เพียงหัวใจ ที่พร้อมมอบมันให้เธอ

See also:

101
101.69
Peter, Paul & Mary Puff Magic Dragon Lyrics
Joanna Wang 17.For No Reason Lyrics