ThienSuTinhYeu1 Lyrics

[Boy]
Khi anh có em rất gần

Anh có thêm niềm tin

Khi anh biết em sẽ luôn

Mang trái tim đầy khát khao

[Girl]
Không gian sẽ cho chúng mình

Đêm đắm say thần tiên

Trên cao ánh sao sáng soi

Tô thắm cho tình chúng ta

Đừng rời xa nhé em

Đừng để anh mất em

Lời yêu thương mãi mãi luôn
[Both]
Minh chứng cho tình của anh ... và em

Anh mong những giây phút này

Giây phút luôn dịu êm

Cho anh nắm tay hỡi người

Đi đến chân trời thắm tươi

Nụ hôn trao ngất ngây

Là tình yêu thiết tha

Lời yêu thương mãi mãi luôn minh chứng cho tình của em

Nụ hôn trao ngất ngây

Là tình yêu thiết tha

Ngàn lời ca sẽ mai vang trong trái tim mình hỡi em

hớ ... hơ .... hớ ... hơ ....

hơ ... hờ ... hớ ... hơ ... hờ ... hớ ...

hơ ... hờ ... hơ ...hớ

Đừng rời xa nhé em

Đừng để anh mất em

Lời yêu thương mãi mãi luôn minh chứng cho tình của anh ... và em
Nụ hôn trao ngất ngây

Là tình yêu thiết tha

Ngàn lời ca sẽ mai vang trong trái tim mình hỡi em ....

See also:

101
101.69
The J Gells Band Centerfold Lyrics
Pooh Una Donna Normale Lyrics