หวังของพ่อแม่ Lyrics

เนื้อเพลง : หวังของพ่อแม่

ฉันจากบ้านมาเพื่อการศึกษา พ่อแม่ส่งมาเล่าเรียน
ให้มาต่อสู้ให้หาประสบการณ์ ให้คิดค้นหานำพาสู่จุดหมาย
ก้าวแรกที่เรามาถึง จิตใจคำนึงถึงความหวัง พ่อแม่ส่งใจให้กำลัง
ท่านอยากให้มีความรู้มีการศึกษา หนทางข้างหน้าจะมีสิ่งที่หวัง
ส่งเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนั้น ให้ตั้งใจเรียนวิชาเหล่านั้น
สอบแข่งขันวิชาเหล่านั้น เพื่อความหวังของพ่อแม่ทันตั้งใจ
เพื่อความหวังของเราที่ได้ตั้งไว้ จบออกไปได้มีวิชาติดตัว
ช่วงวันเวลาผ่านไปจิตใจเปลี่ยนแปลงมีสิ่งแทรกแทรงจูงใจ
คบหาเพื่อนฝูงจูงมือกันไป หลงสิ่งงมงายทำลายสิ่งที่หวัง
*ไม่เข้าเรียนโรงเรียนแห่งนั้น ไม่ตั้งใจเรียนวิชาเหล่านั้น
สอบแข่งขันไปก็พลาดพลั้ง หมดความหวังของพ่อแม่ทันตั้งใจ
จบความหวังของเราที่ได้ตั้งไว้ จบออกไปไม่มีวิชาติดตัว

See also:

101
101.108
Vaselina THOSE MAGIC CHANGES Lyrics
Monotone แย๊ แย่ - Monotone Lyrics