นิพพิทาญาณ ฤ จิตใจจะยอมจำนนต่อความผิดหวัง Lyrics

นิพพิทาญาณ - ฤ จิตใจจะยอมจำนนต่อความผิดหวัง

จากตรงนี้ฉันมองไม่เห็นใครๆ
ไม่ได้ยินแม้เสียงเรียกร้องจากใจ
และเหมือนสูญเสียทุกๆอย่างไป
เหมือนไม่มีใครเข้าใจฉันเลย

มันมืดมนจนฉันอยู่ต่อไม่ไหว
อยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาให้ไหล
อยากจะเดินต่อไปแต่ไม่รู้จะไปที่ใด
เหมือนไม่มีจุดหมายเหมือนไม่มี
เหมือนไม่มีสักหนทางไป

* ฉันยืนอยุ่ที่ใดช่วยพาฉันออกไปได้ไหม
ให้ฉันจบชีวิตตรงที่ๆ หวัง
ฉันคงอยุ่ต่อไม่ไหวหากไม่เหลือแม้ซึ่งความหวัง
พลังแห่งชีวิตฉันได้เลือนหายไป

เวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตให้ผกผัน
ฉับพลันความรักที่มีจบลง
ปล่อยเลือดให้ไหลให้ไหลพร้อมความขื่นขม
ให้สายลมพัดไอเลือดกลั่นเป็นผงบอกเธอ

(ซ้ำ *)

ฉันคงหลงอยู่ที่ใด ทำไมฉันลุกขึ้นไม่ไหว
ทำไมฉันไม่มีแม้ลมหายใจ

See also:

101
101.111
Children of Distance Nem felejtek (Km. David Hodges) Lyrics
Mad Heads Spring In The Bushes Lyrics