09.Sen Baskasin Lyrics

SEN BAÞKASIN
Küstürdün, canýmdan bezdim
Ýnsafa gel yeter!
Ya beni de al oralara,
Ya da kalbimi bana geri ver.
Bu kaçýncý güzüm yazýna küsen
Yýllar oldu, özledim.
Bu kaçýncý unutup giden
Yine ben mi? Yine mi ben?
Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen)
Aslýnda kimi zaman karþý koyamadým, dayanamadým
Ben de senin gibi þeytana uydum;
Seni aldattým
Ne nedamet duydum
Ne de uðruna kahroldum
Ben de günümü gün ettim
Dile kolay, sarhoþ oldum
YALAN!
Ýstedim, ama yapamadým
Üstüne gül koklayamadým,
Denedim...
Ama olmadý.
Kimseleri yerine koyamadým
Sen baþkasýn, baþkasýn...
Ah nafile, bambaþkasýn...

See also:

103
103.55
Connie Fisher Diamonds Are a Girl's Best Friend Lyrics
Stateless Crash Lyrics