Mika Arisaka Juuni Genmukyoku Lyrics

Aoki yo ni tsuki hayuku
Tadazumu kage, kaze no ne wo
Tsumi ishi kuchite, kare kusa ni
Shinobu maboroshi, toki wo furu

Meguru iro wa hito no yo no
Utsuroi hate, yume no o wo
Suzuro ni yureru, matsu no e no
Utau no koto no ha, tare omofu

Tare omofu

See also:

103
103.82
Gang Starr 13. The Illest Brother Lyrics
Malú 02 Si estoy loca Lyrics