Kent Vin Din Sida Lyrics

Vid din sida
är jag säkerheten själv
Vid min sida
har du en outhärdlig kväll

Morgondagens fester
är historia nu exakt, liksom
gårdagens tester
Skiftar glorian i gult, skärt och blått
som en barndomsjul

Vid min sida
står en skev fågelbenstron
Vid din sida
är en radioaktiv zon

Kärnvapentester
är vackra på håll vi ses igen
Tusen nyårsfester
när alla klockor slår tolv synkroniserade som ett dansgolv

Du har satt ditt liv på spel för min skuld
som Eliots "Det öde landets"
som Hellmans "...och det stora havet"
somnar in min älskling
vänd din andra kind mot slagen
Sätt ditt liv på spel för min skuld
Nu

Vid min sida
Går mitt livs kärlek ton i ton
Vid min sida
Går en tredje tyst person

Morgondagens fester
är historia nu exakt liksom
gårdagens tester
Skiftar glorian i gult, skärt och blått
som en barndomsjul

-------------------------------
Wine Your Page
-------------------------------

At your side
I am sure myself
At my side
you have an unbearable evening

Tomorrow's festivities
is history now, exactly, as
yesterday's tests
Shifts glorian in yellow, pink and blue
as a barndomsjul

At my side
is a distorted fågelbenstron
At your side
is a radioactive zone

Nuclear Tests
is beautiful in places we meet again
Thousand New Year celebrations
when all the clocks strike twelve o'clock synchronized as a dance floor

You put your life at stake for my debt
which Eliots "The fate of the country"
as Hell's "... and the big sea '
fall asleep in my baby
ask your other cheek against beaten
Put your life on the line for my debt
Now

At my side
Is the love of my life tonnes tonnes
At my side
Can a third quiet person

Tomorrow's festivities
history is now exactly like
yesterday's tests
Shifts glorian in yellow, pink and blue
as a barndomsjul

See also:

103
103.99
Grand Funk All You Got Is Money Lyrics
Jordin Sparks This Is My Now [Main Version]/Main Version Lyrics