อัสนี & วสันต์ ยินดีไม่มีปัญหา (Acoustic) Lyrics

สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
การโน่นการไหนไม่ยุ่งเกี่ยว
ยุ่งอยู่คนเดียวก็พอแล้ว
พ่อแม่ทำมาไว้เป็นแนว ไอ้ที่ดีแล้วก็ทำไป
แม่สั่งให้เรารู้คุณคน ลำบากลำบน อดทนไว้
ตัวข้ายินดีที่เป็นไทย
ผู้ใหญ่มาเยือน ยกมือไหว้
สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมา ดี ใจ จัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
พ่อสั่งให้ดีให้จงได้ ตั้งอกตั้งใจไม่รอช้า
อันว่ายินดีก็ปรีดา ช่างสุขอุราแสนยินดี
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็นยินดี
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา...

See also:

103
103.115
B-Nario Milly Lyrics
ksylina spathia O basilias ths skonis Lyrics