รุ้งกินน้ำ Lyrics

คำร้อง : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์, อัสนี โชติกุล
ทำนอง : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

* แดดทอแสง ส่องลงมา แต่บนท้องฟ้า นั้นกลับมีฝน
แดดทอแสง ส่องปรอยฝน เกิดเงาโค้งโค้ง ดุจคันศร
เลื่อมลายซับซ้อนแล้วเกิดเป็นสี (รุ้ง...รุ้ง)

เจ็ดทางสี เกือบเต็มวง
เส้นทางโค้งโค้ง ขึ้นอยู่บนฟ้า ถักทอสี อย่างเชื่องช้า
เมื่อตอนท้องฟ้า นั่นเริ่ม เหือดฝน ดุจดังถนน แห่งฟากฟ้า (รุ้ง...รุ้ง)

ม่วงครามหมดจด น้ำเงินเข้ม เขียวดูโดดเด่น เหลืองบรรเจิด
ใกล้เคียงสีแสด สีแดงเชิด ถือเป็นกำเนิด รุ้งกินน้ำ

(ย้อน *)

เกิดมีสายรุ้งรุ่งอยู่บนฟ้า...

แต่ในวันนี้ มองไป ท้องฟ้าส่วนใหญ่ นั้นคลอบคลุมไปด้วยหมอกควัน
ตราบใดเราไม่เคยแคร์ และไม่เผื่อแผ่ ไม่ช่วยดูแลก็หมดกัน

โบกมือลารุ้งอำไพ ท้องฟ้าส่วนใหญ่ เดี๋ยวนี้ มองไป ช่างขุ่นมัว
จากกันวันนั้นลาเลย แสนเศร้าสุดเอย เพราะรุ้งไม่เคยปรากฏตัว

เมื่อก่อนเมื่อวันเก่า มองฟ้าดีกว่าวันนี้
เมื่อก่อนเมื่อครั้งเก่า มองฟ้ายังเจอะเจอสี
และหากวันนั้น ถ้ามีฝนเย็น ทุกคนจะเห็นวามีรุ้งทออยู่บนฟ้า

(ย้อน *)

อยากเห็นสายรุ้ง รุ่งอยู่บนฟ้า

See also:

103
103.115
Japanther The Boss Lyrics
Flo Rida American Superstar (Feat. Lil' Wayne) Lyrics