อัสนีและวสันต์ - ผักชีโรยหน้า ทั้งทั้งที่รู้ Lyrics

* ทั้งทั้งที่รู้ ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ทั้งทั้งที่รู้ ทั้งทั้งที่รู้อยู่

คนโน้น คนนี้ ก็เตือน คนเหมือน เรานี้ เลอะเลือน
จริงๆ แล้วมันจำใจ แต่ใครจะเห็นความจริง ใครจะรู้จริงไปกว่าตัวเรา

คนไหน ใครหนอ เข้าใจ บางครั้ง บางหน ฝืนใจ

** เราก็เหมือนดังใครๆ อยากทำชีวิตดีๆ แต่มีบางครั้งคนเราก็ต้องจำใจ

*** ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้อยู่อยู่เต็มหัวใจ จะลองทำไปสักครั้ง
ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้อยู่พอเข้าใจ แต่แล้วมีทางอื่นไหมให้เราเลือกทำ

(ซ้ำ *)

(ซ้ำ ** , *** , ***)

ทั้งทั้งที่รู้ ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้ ทั้งทั้งที่รู้อยู่ (x3)

มันรู้อยู่แล้ว

มันรู้อยู่แล้ว

(ซ้ำ *) ... จนจบ

See also:

103
103.115
Ana Carolina Ana Carolina - 2 Bicudos Lyrics
Public Affection Ball and Chain Lyrics