Chandelier ยิ่งสูงยิ่งเจ็บ Lyrics

ฉันพึ่งรู้ตัวตอนที่ขึ้นที่สูงนั้นมันช่างน่ากลัว
และฉันนั้นฝืนเดินต่อไปไม่ไหว
เพราะรู้ว่าที่สูงชันอย่างนั้นน่ากลัวจะตาย และก็ทำไม่ได้

เป็นแค่ความทรงจำตอนหนึ่งที่เหลือ กับเรื่องของเราสองคนที่มันได้จบไป
คำที่เธอเคยบอกว่าฉันไม่ดีเท่าไร เธอเลยทนไม่ไหวแล้วก็จากฉันไป ไปกับใครที่ดีกว่า

ความเป็นจริง ฉันยืนบนพื้นดิน มีหินดินทราย และก้อนกรวดธรรมดา
เธอว่ามัน ช่างดูไม่สวยงามและไม่มีค่า ที่จะไขว่คว้าที่เธอต้องการนั้นไม่ใช่ฉัน

มีเรื่องราวที่ฉันอยากสอนให้เธอจำและเข้าใจ ให้รู้ว่าความสูงชันมันช่างโหดร้าย
ช่างน่ากลัวที่เธอจะปีนขึ้นไป จงจำไว้ว่ายิ่งสูงยิ่งเจ็บมากกว่าใคร

คอยย้ำเตือนตลอดว่าไม่เอาอีกแล้ว แต่คอยคิดถึงตลอดว่าเหตุการณ์มันเป็นเช่นไร

ความเป็นจริง ฉันยืนบนพื้นดิน มีหินดินทราย และก้อนกรวดธรรมดา
เธอว่ามัน ช่างดูไม่สวยงามและไม่มีค่า ที่จะไขว่คว้าที่เธอต้องการนั้นไม่ใช่ฉัน

มีเรื่องราวที่ฉันอยากสอนให้เธอจำและเข้าใจ ให้รู้ว่าความสูงชันมันช่างโหดร้าย
ช่างน่ากลัวที่เธอจะปีนขึ้นไป จงจำไว้ว่ายิ่งสูงยิ่งเจ็บมากกว่าใคร

ความเป็นจริง ฉันยืนบนพื้นดิน มีหินดินทราย และก้อนกรวดธรรมดา
เธอว่ามัน ช่างดูไม่สวยงามและไม่มีค่า ที่จะไขว่คว้าที่เธอต้องการนั้นไม่ใช่ฉัน

มีเรื่องราวที่ฉันอยากสอนให้เธอจำและเข้าใจ ให้รู้ว่าความสูงชันมันช่างโหดร้าย
ช่างน่ากลัวที่เธอจะปีนขึ้นไป จงจำไว้ว่ายิ่งสูงยิ่งเจ็บมากกว่าใคร

บทเรียนเรื่องหนึ่ง ที่ได้สอนให้จำ อยากให้เธอได้รับรู้ว่าเจ็บปวดสักแค่ไหน
ไอ้ความสูงนั่นไง เธออย่าปีนขึ้นไป จงจำไว้ว่ายิ่งสูงยิ่งเจ็บมากกว่าใคร

See also:

103
103.121
Java Pepette Lyrics
Gokce Gokce - Bogurtlenli Recel Lyrics