หนู มิเตอร์ ชู้ทางใจ Lyrics

ถ้ า ผ ม รั ก คุ ณ จ ะ ผิ ด ม า ก มั๋ ย ?
..รักด้วยหัวใจ ..แม้ไร้สิทธิ์หวงและห่วง..
แอบซ่อนเร้น..เหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวง
..เก็บไปฝันในทรวง..ขอเป็นเพียงชู้ทางใจ..

..ทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็น..
ไม่เคยคิดเป็นเพื่อนนอนแนบเคียงชิดใกล้
..เจ็บมามากนักรักเอยมิเคยสมใจ..
..เจ็บอีกหนเป็นไร..คงทนได้เช่นเดิม..

**. . ชู้ . . ก้ อ เ ป็ น แ ค่ ชู้ ท า ง ใ จ . .
ศาลอาญาแห่งไหน..คงไม่ให้รับโทษเพิ่ม
..กงการความรัก..มิได้ตราห้ามแต่งเติม..
..จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่ม..ที่ผมจะแอบรักคุณ..

. . ห า ก คิ ด แ ค้ น เ คื อ ง ก้ อ จ ง อ ภั ย . .
..นึกว่าเห็นใจ..โปรดคลายระแวงเคืองขุ่น..
อยากห้ามความรัก..โถ..มันห้ามยากนะคุณ
..ปล่อยให้ผมว้าวุ่น..รักคุณต่อไปเถิดหนา..

See also:

104
104.2
Randy Shory Lyrics
Man United Glory Glory Man U 1999 Lyrics