อัสนีและวสันต์ - บ้าหอบฟาง น้ำเอย น้ำใจ Lyrics

น้ำเอยน้ำใจ ( D ) อัสนี & วสันต์ โชติกุล

ดนตรี
ไม่มีใคร คนใด หัว ใจดวงใด ไม่มีความหมาย
ต่างมุ่งหมาย ตามสาย ทางเดิน
คนเอ๋ย คนเอ๋ย คน ต่างก็รู้ อยู่
ใจของใครก็ รู้รู้ใจ ไม่ แตก ต่าง กัน

จะมีใคร คนใด หรือ ใจดวงใด
อยากพ่ายอยากแพ้ ใครอยากอ่อนแอ เรื่องราว
ใครต่างคนต่างใคร ก็ต่าง มุ่งหมาย มั่น
คนเหมือนกันแหละหนา ฟ้าดิน ดิ้นรนหา ความ

*น้ำ เอย น้ำ ใจ ของ ใคร ให้มา
เหมือน การ พึ่ง พา ภาษา ความ เข้าใจ
(น้ำ เอย น้ำ ใจ) (ของ ใคร ให้มา)
(เหมือน การ พึ่ง พา) (ภาษา ความ เข้าใจ)

มันก็เป็น เช่นนั้น นะเออ ฉันเธอต่างมุ่งต่างสาย
สิ่งที่วายร้าย มุ่งหมาย ว่าดี เพียงแค่ความเข้าใจ
ก็แบ่งกันไว้มั่ง เป็นเช่นดังของขวัญให้กัน
โลกอันโสภา ก็ใช่ ว่าใคร ไม่มี จิตใจ
ก็ใช่ ว่าใคร อยากไร้ คุณค่า
ก็ใช่ ว่าใคร อยากเสียน้ำตา นะ เอย

( * )
ดนตรี
( * )

See also:

104
104.23
FRAY RICHARD REGUETON DE LOS MAGOS Lyrics
A House Kick Me Again Jesus Lyrics