#1s 20 Of The Greatest #1 Singles Off All Time Black Eyed Peas - Where Is The Love Lyrics

"Where is the love"

What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave s___e to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate, yeah
Badness is what you demonstrate
And that's exactly how anger works and operates
N**, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

It just ain't the same, always unchanged
New days are strange, is the world insane
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With the ongoin' sufferin' as the youth die young
So ask yourself is the lovin' really gone
So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on givin' in
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Not respectin' each other, deny thеy brother
A war is goin' on but the reason's undercover
The truth is kept secret, it's swept under the rug
If you never know truth then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'all

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

Now ask yourself
where is the love
where is the love
where is the love
where is the love
(Chorus)
sing wit me yall
one world, one world
we only got
one world, one world
that's all we got
one world, one world
and somethins wrong wit it (yeah)
and somethins wrong wit it (yeah)
somethins wrong wit da w-w-world
we only got
one world, one world
that's all we got
one world, one world

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
Most of us only care about money makin'
Selfishness got us followin' our own direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids act like what they see in the cinema
Yo', whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness in equality
Instead in spreading love we spreading animosity
Lack of understanding, leading lives away from unity
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Gotta keep my faith alive to lovers bound

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)

„Къде е любовта"

Какво става със света, майко.

Хората живеят така, сякаш нямат майки.

Мисля, че целият свят се пристрастява към драмата.

Която ще доведе единствено до травма.

Отвъд океана, да, опитваме да спрем тероризма.

Но прадължава да има терористи, живеещи тук.

В САЩ, голямата ЦРУ.

Кървавите и кризистните и ККК.

Но единствено, ако имаш любов за твоя собствен живот.

Единствено тогава можеш да направиш разликата.

И от разликата се поражда единствено омраза.

И когато мразиш, си на границата да побеснееш, да.

Лошотата е това, което показваш.

И именно това е начинът, по който работиш и действаш.

Имаш любов просто, за да я използваш правилно.

Вземи под контрол разума си и се позамисли.

Нека душата ти бъде привлечена от любовта, ти, ти.

Хората се убиват, хората умират.

Дечицата са наранени и ги чуваш да плачат.

Можеш да ги поучиш.

И да обърнеш другата страница.

Татко, Татко, Татко, помогни ни.

Кажи ни какво следва.

Защото хората ми задават, задават ми въпроси.

Къде е любовта. (Любов).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта.

Любовта, любовта.

Просто не е същото, винаги се променя.

Новите дни са неизвестни, светът побъркан ли е.

Ако любовта и мирът са толкова силни,

защо са там отломките от любовта, това което не ни принадлежи.

Нацистите хвърлят бомби.

Химически газове, поглъщани от белите дробове.

Заедно със страдащите, умиращите млади.

Така че, запитай се, дали любовта наистина си е отишла.

А аз ще се запитам какво всъщност се промени.

Това ли е светът, в който живеем, от който хората продължават да взимат.

Взимат грешни решения, единственото, което виждат.

Нямат уважение един към друг, отричат се от своя брат.

Войната прадължава, но причината е неизвестна.

Истината е строго секретна, скрита под килима.

Ако никога не си разбрал истината, значи никога не си опознал любовта.

Къде е любовта, ти, хайде. (Не знам).

Къде е истината, ти, хайде. (Не знам).

Къде е любовта ти.

Хората се убиват, хората умират

Дечицата са наранени и ги чуваш да плачат.

Можеш да ги поучиш.

И да обърнеш другата страница.

Татко, Татко, Татко, помогни ни.

Кажи ни какво следва.

Защото хората ми задават, задават ми въпроси.

Къде е любовта. (Любов).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта.

Любовта, любовта.

Сега се запитай,

къде е любовта,

къде е любовта,

къде е любовта,

къде е любовта.

(Припев)

Пей с мен.

Един свят, един свят,

имаме единствено,

един свят, един свят,

това е всичко, което имаме,

един свят, един свят.

И нещо сгрешено в него, (да).

И нещо сгрешено в него, (да).

Нешо сгрешено в с-с-света,

имаме единствено,

един свят, един свят,

това е всичко, което имаме

един свят, един свят.

Усещам тежестта на света върху раменете си.

Колкото повече израствам, вие, хората ставате все по-студени.

Повечето от нас ги е грижа само за парите им.

Егоизмът ни показва следващата посока.

Информацията давана от медията е винаги грешна.

Негативните образи са моят критерии.

Заразятат ума на младите, по-бързо от бактерия.

Децата действат така, както виждат по киното.

Каквото и да се случи с ползата от човечеството.

Вместо да разпространяваме любов, ние разпространяваме вражда.

Липса на разбирателство, ръководим живота си някъде от единствот.о

Това е причината понякога да се чувствам пропаднал.

Това е причината понякога да се чувствам сломен.

Това е причината понякога да се чувствам пропаднал.

Ще запазя вярата си жива до предела на любовта.

Хората се убиват, хората умират.

Дечицата са наранени и ги чуваш да плачат.

Можеш да ги поучиш.

И да обърнеш другата страница.

Татко, Татко, Татко помогни ни.

Кажи ни какво следва.

Защото хората ми задават, задават ми въпроси.

Къде е любовта. (Любов).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

Къде е любовта. (Любовта).

See also:

104
104.54
Jim Morrison; The Doors The Severed Garden (Adagio) Lyrics
Buzy pashion Lyrics