Zero Degree Atoll Kalhusoru Lyrics

Kalhufoe rey rey thundi mathi fenifaa
Handhuvaru dhekilaa hivvefaa
Magu kolhu hoadhaa dhekolhah balamun
Harukoh helifaa ulhe dhanee

Chorus:
Dhandumathi gomaya hama hama kurumah
Kalhusoru ovegen farivanee
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa
Damu higumah nudhamaa bahee

Iru ossey dhalhaya balamunthaa
dhigumagu medhugaa ithivefaa
Hithuthere raavaa dhe athah kiremun
Hithuga hifaa furagas belee

Migothah hutta ekkala golayah
fiyokeh buni adu ivilanee
bala dhon thakuraa kamakunudhaaney hama thigothah huttas mirey

Chorus:
Dhandumathi gomaya hama hama kurumah
Kalhusoru ovegen farivanee
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa
Damu higumah nudhamaa bahee

See also:

104
104.78
Sister Act 2 Soundtrack -- Ain Lyrics
BAD02 Lyrics