นิค นิรนาม ฝากรักไว้ในเพลง Lyrics

ฝากรักเอาไว้ในเพลง
จำรัส สุวคณฑ์
..ฝาก รักเอาไว้ในเพลง สักคำ
ขอให้เธอ จดจำ เอาไว้
เพื่อจะได้คอยเตือนหัวใจ ฮื้อฮือ
ว่าเราเคย ได้ พร่ำรำพัน
...ถ้อยคำที่ฉันได้มอบ กับเธอ
ขอให้ใจใฝ่ละเมอ..เฝ้าฝัน
เพื่อจะได้เตือนความสัมพันธ์ ฮื้อฮือ
คำรักนั้น อย่าลืม..
...ฟังเธอฟังเอาไว้ เมื่อเราห่าง ไกล
เพลงจะได้ คอยเตือน
...เมื่อยามเหงา ไม่มีเพื่อน
จะได้คอยเตือน เหมือนฉันอยู่ ใกล้ เธอ
...ฝาก รักเอาไว้ในเพลง ให้จำ
หัวใจฉัน จะช้ำ ก็เพราะเธอ
ผูกใจมั่น ฝันละเมอ ฮื้อฮือ
อยู่กับเธอ ผู้ เดียว
ดนตรี 4 Bars..2...3...
4.ฟังเธอฟัง เอาไว้ เมื่อเราห่าง ไกล
เพลงจะได้ คอยเตือน
...เมื่อยามเหงา ไม่มีเพื่อน
จะได้คอยเตือน เหมือนฉันอยู่ ใกล้ เธอ
...ฝาก รักเอาไว้ในเพลง ให้จำ
หัวใจฉัน จะช้ำ ก็เพราะเธอ
ผูกใจมั่น ฝันละเมอ ฮื้อฮือ
อยู่กับเธอ ผู้ เดียว

See also:

104
104.110
Chris Cagel Miss Me Baby Lyrics
Black Cross แอบฝัน (Secret Dream) JazzInLove & His Brotherhood Feat. Toilette Lyrics