Scrambled Eggs Kugihan Lyrics

I
Kahimsog ug kabaskog maoy atong puhunan
Sa init ug ulan, atong kusog gikinahanglan
Inubanan sa paningkamot, aron ang damgo atong makab ot

CHORUS
Ako si Pedro kugihan, taas taas na ang akong naabtan
Tungud sa akong pagkakugihan
Sigurado ko maangkon nako ang tanan
Ako ug ang kakusgan ko, kasaligan sa trabaho
Macho ug gwapito, purya buyag pulahon gamay, mistiso

II
Dugay na akong nailhan higala nako ang tanan
Sa atong panag uban sa kasadya ug kalisdanan
Puno ko sa inspirasyon ang kalampusan akong naangkon

CHORUS
Ako si Pedro kugihan, taas taas na ang akong naabtan
Tungud sa akong pagkakugihan
Sigurado ko maangkon nako ang tanan
Ako ug ang kakusgan ko, kasaligan sa trabaho
Macho ug gwapito, purya buyag pulahon gamay, mistiso

See also:

104
104.112
Scrambled Eggs Bakakon Lyrics
Warren G What's Love Lyrics