Smooth Friction Evul Lyrics

Wah!
Evil ka!
Pirmi kang mangilad,
kusug ka magpadahum.

Salig lang ka wakoy awto,
kung naapakoy weels,
ako ray tigsakay nimu,
nindut unta ka,
lami-an pa,
apan di ka makuntinto ug usa ra.

Wah!
Evil ka!
Pirmi kang mangilad,
kusug ka magpadahum.

Kahinumdum paka?
Nga nag-hilawas ta?
Gisampit ko nimo sa ngalan nga dili ako-a,
sa kada agoo nato nagmalipayun ta,
apan nganung di ka makuntinto ug ka-usa ra?

Wah!
Evil ka!
Pirmi kang mangilad,
kusug ka magpadahum.

See also:

104
104.112
Rock Of My Salvation Hosanna! Lyrics
Efrayn R. S. Tantas Noches (Heart of Sword) Lyrics