אפרת גוש אפרת גוש - כשאתה בא Lyrics

תמיד כשאתה בא
אני טיפה יותר יודעת שאסור
אבל זה לא עוזר לי
לא עוזר

כשאתה בא
אני שומרת מחזיקה עד שהכל עובר
אני יודעת למה באת
ומה אסור שיאמר

תמיד כשאתה בא
אני טיפה פחות מרוקנת מעצמי
אבל שומרת עוד כוחות

כשאתה בא אני נופלת בגללך
אני רוצה לבכות
אני יודעת למה באת ומה אסור לי לצפות

אולי אצליח יום אחד לצאת
אולי תראה בי מה שאני באמת
אולי אצליח יום אחד לצאת
אולי תראה בי מה שאני באמת

תמיד כשאתה בא
אני כאילו קצת יודעת שאסור
אבל כבר לא אכפת לי
לא אכפת

כשאתה בא
אני כאילו מוכנה לקום להיעלם
אני יודעת למה באת ומה אסור לי לדמיין

אולי אצליח יום אחד לצאת
אולי תראה בי מה שאני באמת
אולי אצליח יום אחד לצאת
אולי תראה בי מה שאני באמת

See also:

105
105.16
Fish Script for a Jesters Tear Lyrics
Ladytron 05-sugar Lyrics