Madpackit รุมพินี Lyrics

เฮ้ย......เปรี้ยวเว้ย

คนเรามีมือมีตีน นิ้วมือนิ้วตีน มันก็มีเท่ากัน
มึงเองมีมือมีตีนนิ้วมือนิ้วตีนมึงก็มีเท่ากู

บางคนทำเป็นใจกล้า เอาจริงขึ้น หมาตัว
บางคนรุมเขาแทบตายเสือกยืดอยู่ได้ หมาตัว

*มึงไม่เคยซึ่งคำว่าลูกผู้ชาย ไอ้พวกหมารุมเล่นกูเกือบตาย
มันไม่เคยสนคำว่าตัวต่อตัว ไอ้ใจหมาพวกแม่งเห็นแก่ตัว

**โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย แน่จริงมึงอย่ารุมกูสิโว๊ย
โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย แน่จริงมึงอย่ารุมกูสิวะ
โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย แน่จริงมึงอย่ารุมกูสิจ๊ะ
(แน่จริงพี่อย่ารุมหนูสิคะ)

โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย หมาหมู่มึงก็เก่งสิโว๊ย
โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย หมาหมู่มึงก็เก่งสิวะ
โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย หมาหมู่พี่ก็เก่งสิคะ โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย โอ๊ย

...ตีนใหญ่กูไม่กลัว กูกลัวตีนเยอะ....

See also:

105
105.30
鍾舒漫 剛剛好 Lyrics
鍾舒漫 扶手電梯 Lyrics