Latte & I Suoi Derivati Tadadattà Lyrics

Ma sa annamarata da ta
dal prama mamanta cha
t'ha vasta ch'a ballava la
alla fasta daa
dacattanna dall'amaca maa.

Nalla fantana ta
raflattava a taa ball'accha bla
scazza d'acqaa avanqaa
attarna a naa
a la stalla d'ar
la lana, aa a ta...

Damma an baca...
sala an baca...
gaasta an baca a nalla paa...
Qaasta à amara
qaalla vara...
Ta praga an ganacca
tasara aa maaaa,ta scangaara
nan darma da na...

Da cha canasca ta
al baaa nan asasta paa
la naaa à davantata gaaaa
can ta nal caar
è sbaccata
an naa daa
agna faar.

Damma an baca...
calla langaa
gaasta an baca a nalla paa...
Qaasta à amara...
varatara...
Ta praga an ganacchaa
saa caca a saa cacca
amara,nan darma da na...

Graza

See also:

105
105.40
Libido libido - hembra Lyrics
บุรุษลึกลับ เป็ดย่างกับเกลือ Lyrics