นูโว สัญชาตญาณบอก Lyrics

มันลงตัว ถูกไปทุกอย่าง มันจังงัง สั่นไปทั้งตัว มันโดนเลย ใจก็เต้นรัว
ตั้ง แต่เจอะ หน้าเธอ พอเจอตัว ปากก็เริ่มสั่น พอมองกัน ตาก็ชักเบลอ
พอเธอไป ใจก็ชักเหม่อ มัน เริ่มเพ้อ พิกล
(เห็นใครมาเท่าไร) มันไม่เกิด (เห็นใครมาเท่าไร) มันก็เฉย ๆ
(แล้วมาเจอกับเธอ) มันก็เกิด มันเหมือน มันมีระเบิด อยู่ ในใจ
(คนนี้มาแรง) สัญชาตญานบอก เพราะครั้งนี้มันแน่ใจ
(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก จะให้รัก แค่ไหน ก็ยอม
(คนนี้มาแรง) สัญชาตญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ
(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก บอกว่าเจอ เข้าแล้ว นั่นไง ก็ คือเธอ

Solo

(แล้วมาเจอกับเธอ) มันก็เกิด (ครั้นเวลาไม่เจอ) มันก็เฮิร์ท ๆ
(รักมันดันข้างใน) จวนระเบิด อันนี้ ก็เชื่อ กันเถิด ว่าเพิ่ง เคยเป็น
(คนนี้มาแรง) สัญชาตญานบอก เพราะครั้งนี้มันแน่ใจ
(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก จะให้รักแค่ไหนก็ยอม
(คนนี้มาแรง) สัญชาตญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ
(คนนี้ซิมาแรง) สายตาคงไม่หลอก บอกว่าเจอเข้าแล้ว นั่นไง
(คนนี้มาแรง) สัญชาตญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ
(คนนี้ซิมาแรง) สายตาคงไม่หลอก จะให้รัก แค่ไหน ก็ยอม
(คนนี้มาแรง) สัญชาตญานบอก

See also:

105
105.50
Battisti Dalle Prime Battute Lyrics
Al Jarreau Spain (1980) Lyrics