Strawelte Rappe en Raze Lyrics

Wy libje op de wrâld
Hast do it ek sa kâld
Ik mei wol graach wat snert
En myn buorman dy hjit Bert
Hast do ek een neije fiets
Us beppe is wol eardich lyts

Refrein :
Roppe en raze rappe en raze
Roppe en raze rappe en raze

Moarn wer nei de h___n ta
Moast ek noch een blowke ha
It libben is nog net sa slim
En de klok slat bim bam bim
Wy hâlde fan ûs Fryske lâan
Myn hûs stiet lichtelik yn de braûs stiet lichtelik yn de brân

Refrein :
Roppe en raze rappe en raze
Roppe en raze rappe en raze

Hast de Alvestêden ek riden
Ik haw wol sin yn een best bak skiten
Paul spilet by ûs gitaar
Sjoerd dy hat wol mear as ien snaar
Harry slat der wol wat op los
Foppe hat een snaarke los

Refrein :
Roppe en raze rappe en raze
Roppe en raze rappe en raze

As bûsjild krij ik een knaak
Aage M. dy set een kraak
Robert Kennedy dy is dea
Moarn wer yn it hea
Harry slat der wol wat op los
Een dûbbeltsje foar een plastik tas

Refrein :
Roppe en raze rappe en raze
Roppe en raze rappe en raze

See also:

105
105.57
Califano Minuetto Lyrics
Manos de Topo Es feo Lyrics