Strawelte Henk Nobach Lyrics

Ik kin een man dy hat een fyts ( Is dat sa ? )
Hy is net grut hy is net lyts ( Is dat sa ? )
Hy kin fietse as gjin ien ( Is dat sa ? )
Like sterk as gjin ien ( Is dat sa ? )

Refrein :
Henkie Wa ?
Henkie Nobach !

In Lekke bân jout hy niks om ( Is dat sa ? )
As it reint een plakker der op ( Is dat sa ? )
Dat duorret dan in hiele tiid ( Is dat sa ? )
De oaren binne oan de reet ta wiet ( Is dat sa ? )

Refrein :
Henkie Wa ?
Henkie Nobach !

Mar nei een oerke as twa ( Is dat sa ? )
Moat it mantsje kofje ha ( Is dat sa ? )
En as hy syn bril hat der wer tsjinoan( Is dat sa ? )
200 ( kilomter ) deis is hiel gewoan ( Is dat sa ? )

Refrein :
Henkie Wa ?
Henkie Nobach !

See also:

105
105.58
Manos de Topo Brumel Lyrics
Califano La Malinconia Lyrics