Gipsy song Lyrics

Шутка и Топаана имаат една мана
Што не се во Индиjа
За да види Кришна што е тоа живот
На весела долина

Jас сум шетал, jас сум бил на запад
Дури до Германиjа
За да наjдам парче леб за мене и за
Моjата фамилиjа

Еj, да имам, ко што немам
Па да купам бел конь
и да jавам, денье ноче
И на jаве, и на jаве и на сон

Секоj од нас има своjа дзвезда
Што го прати дур е жив
Кога свети jако, човек има срек'а
Кога гасне судбина

Еj, да имам, ко што немам
Па да купам бел конь
и да jавам, денье ноче
И на jаве, и на jаве и на сон
Еj, да имам, ко што немам
К'е ти купам кревет,
За да спиеш ти со мене
Ил'ада и, ил'ада и една ночь...

See also:

105
105.58
Dosti Ishq Na Ishq Ho Lyrics
NERD Ft. Beenie Man & TIP I'm Serious Lyrics