Zain Bhikha Ya Rabbi Lyrics

Ya Rabbi bi 'l-Mustafa
Balligh maqasidana
Wa 'gfir la-na ma mada
Ya Wasi'a 'l-karami
O my creator, O Allah
Fulfill our aims in life Allah
Forgive our sins, Ya Allah
O Allah the most gracious

See also:

105
105.59
Pasión Vega Bésame Lyrics
Zain Bhikha Tala'A 'L-Badru 'Alayna Lyrics