Potato ลา ลา ลา refresh Lyrics

no no ไม่บอกก้อรู้ดีใช่ไหม ฉันมองแต่เธอ นาน เท่าไร
ไม่เคยจะคิดมีใคร ไม่หันไปทางใดไม่เหลียวมองใครๆ
บอกมาให้ฉันฟังได้ไหม ใจเธอกำลังคิดอะไร คำเดียวให้รู้กันไป
อย่าง เฉยชา อย่าง นี้ ขอทีได้ไหม คำนั้นจากเธอที่เก็บไว้คำ
นั้นจะทำให้ชีวิตคนบางคนเค้าเปลื่ยน เธอรู้ รึ เปล่า
เข้า ใจได้ ไหม ลาลาลา โว้ว โว้ นี้คือเสียทำนองของใจ
หากคำนั้นที่เธอตอบ คำที่เธอบอก ออกมาเป็นรักกัน
แต่หากเธอ say ลา กันไป โว้ยโว้ว คนที่ยิ้มดีดี ทุก วัน
คนคน นี้ อาจเปลื่ยน เป็นเงียบ งั้น
มัน ร้าย รึ ดี บอกกันมาซักที ได้ไหม เธอ

ที่ เธอไม่รักใครอย่างนี้.. มีใครในใจ รึยังไง
ฟันธงให้รู้กันไป เปิดเผยมาให้รู้
รักเธอ อยู่ ไหน คำนั้น จากเธอ ที่เก็บ ไว้ คำนั้น
จะทำให้ชีวิตคนคนบางคนเข้าเปลื่ยน เธอ รู้ รึ เปล่า
เข้าใจกันได้ไหม...

ลาลาลา โว้วโว้ย
นี้คือเสียงทำนอง ของ ใจ หากคำนั้นที่เธอ ตอบ
คำที่เธอบอก ออก มาเป็นรักกันแต่หากเธอ
say ลา กันไป โว้ยโว้ว คนที่ยิ้ม ดีดี ทุกวันคนคนี้
อาจเปลื่ยนเป็นเงียบ งั้น มันร้าย รึดีบอกกันมาซักทีได้ไหม

ลาลาลา โว้ย โว้ว นี้คือเสียง ทำนอง ของใจ
หากคำนั้นที่เธอตอบ คำที่เธอบอก ออกมาเป็นรักกนแต่หากเธอ
say ลา กัน ไป oh no คนที่ยิ้มดีดี ทุกวันคนนี้ อาจเปลื่ยนเป้น
เงียบ งั้น มันร้าน รึดี บอกกันมาซักที่ได้ไหม เธอ

See also:

105
105.83
柯有綸 上癮 Lyrics
2 Bad Lyrics