Войници Lyrics

Ние сме войници, ще вървим напред. / 2
Леви-десни, леви-десни, ще вървим напред. / 2

Имаме си пушки, от папура дръжки. / 2
Леви-десни, леви-десни, ще вървим напред. / 2

Имаме си кончета, от върбови клончета. / 2
Леви-десни, леви-десни, ще вървим напред. / 2

See also:

105
105.106
Queen We Will Rock You (Karaoke) Lyrics
The Byrds 15 - The Byrds - The Times they are a Changin' - The Best of Lyrics