Aof พัดชา Destiny Lyrics

อ๊อฟ : หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน
ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่

พัด : หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ
และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้

อ๊อฟ : เหมือนเส้นด้ายบางๆเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกพัน
คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ

พัด : ฉันไม่รู้จริงๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ
แค่ใจตรงกันก็เกินพอแล้ว

อ๊อฟ & พัด : รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น
อ๊อฟ : แม้เราบังเอิญได้พบกัน
พัด : หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ
อ๊อฟ&พัด : เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน

อ๊อฟ : ฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไป
รู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้

พัด : ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจตั้งมากมาย
รู้รักคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้

อ๊อฟ : เหมือนเส้นด้ายบางๆเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกพัน
คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ

พัด : ฉันไม่รู้จริงๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ
แค่ใจตรงกันก็เกินพอแล้ว

อ๊อฟ & พัด : รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น
อ๊อฟ : แม้เราบังเอิญได้พบกัน
พัด : หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ
อ๊อฟ & พัด :เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน

อ๊อฟ :เธอคือคนที่รอ คนที่ใจขอมา ฟ้าส่งเธอให้กัน
พัด :ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะรักรักเธอ มั่นใจว่าเธอคือคนนั้น

อ๊อฟ & พัด :รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น
อ๊อฟ :แม้เราบังเอิญได้พบกัน
พัด : หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ
อ๊อฟ & พัด :เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน

See also:

105
105.120
Artist Takdir Cinta - Rossa Lyrics
พดด้วง อัลบั้ม: She's Pod-Duang ที่ปรึกษา Lyrics