ลักษ์ มิวสิค แอบเหงา / เสนา หอย Lyrics

ทำตัวตามสบายเหมือนเช่นทุกที ไม่มีทุกข์ร้อนอะไร
tam dtua dtaam sa-bai meuan chen took tee mai mee took rorn a-rai
I just take it easy every time like before, without any worry.

พอดนตรีบรรเลงเพลงที่คุ้นเคย เราเองก็ยังร้องไป
por don dtree bun leng pleng tee koon ker-ee rao eng gor yung rong bai
When the familiar music starts playing, I sing along.

ถึงคล้ายๆ ไม่เป็นไรซักหน่อย แต่พอมองดูคนที่เขามีใคร
teung klai klai mai ben rai suk noi dtae por mong doo kon tee kao mee krai
It's almost like nothing matters at all, but when I look at others with their lovers.

แม้ว่าผู้คนจะรายล้อมอยู่ ยังเผลอเหงาในใจ
mae waa poo kon ja rai lom yoo yung pler ngao nai jai
Even though I'm surrounded by people, I can't help feeling lonely at heart.

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เป็นของเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon tee ben kong rao
When will I have someone, someone who belongs to me.

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนนะที่รักเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon na tee ruk rao
When will I have someone, someone who loves me.

เท่านี้ที่ต้องการ ขอเกินไปตรงไหน
tao nee tee dtong gaan kor gern bai dtrong nai
This is all that I want. Am I asking for too much?

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เคียงข้างเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon tee kiang kaang rao
When will I have someone, someone who remains by my side.

แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงา
kae yaak ja mee kon tee tam hai jai mai dtong ngao
I just like to have someone who would remove the loneliness from my heart.

ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล
mai roo dtong meua rai meuan mun yung haang glai
I've no idea when will I make it, it still seems so far away

นาฬิกาเวลาพึ่งจะเที่ยงคืน ผู้คนก็มากมาย
na-li-gaa we-laa peung ja tiang keun poo kon gor maak mai
It's almost midnight now on my watch, but there are still a lot of people around.

พอดนตรีบรรเลงเพลงให้เต้นกัน ใครๆ เขาก็เต้นไป
por don dtree bun leng pleng hai dten gun krai krai kao gor dten bai
When the dance music starts playing, everyone dances along.

ยิ้มและทักทายกับคนรู้จัก แต่คงไม่มีใครลึกซึ้งใจเรา
yim lae tuk tai gup kon roo juk dtae kong mai mee krai leuk seung jai rao
Smiling at and greeting all the faces I know, but there might not be anyone who remains deeply in my heart.

ทั้งที่ผู้คนก็รายล้อมอยู่ ยังเผลอนึกเบาๆ
tung tee poo kon gor rai lom yoo yung pler neuk bao bao
Even if I'm surrouded by people, I just can't help feeling dull.

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เป็นของเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon tee ben kong rao
When will I have someone, someone who belongs to me.

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนนะที่รักเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon na tee ruk rao
When will I have someone, someone who loves me.

เท่านี้ที่ต้องการ ขอเกินไปตรงไหน
tao nee tee dtong gaan kor gern bai dtrong nai
This is all that I want. Am I asking for too much?

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เคียงข้างเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon tee kiang kaang rao
When will I have someone, someone who remains by my side.

แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงา
kae yaak ja mee kon tee tam hai jai mai dtong ngao
I just like to have someone who would remove the loneliness from my heart.

ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล
mai roo dtong meua rai meuan mun yung haang glai
I've no idea when will I make it, it still seems so far away

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เป็นของเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon tee ben kong rao
When will I have someone, someone who belongs to me.

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนนะที่รักเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon na tee ruk rao
When will I have someone, someone who loves me.

เท่านี้ที่ต้องการ ขอเกินไปตรงไหน
tao nee tee dtong gaan kor gern bai dtrong nai
This is all that I want. Am I asking for too much?

เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เคียงข้างเรา
meua rai ja mee krai krai suk kon tee kiang kaang rao
When will I have someone, someone who remains by my side.

แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงา
kae yaak ja mee kon tee tam hai jai mai dtong ngao
I just like to have someone who would remove the loneliness from my heart.

ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล
mai roo dtong meua rai meuan mun yung haang glai
I've no idea when will I make it, it still seems so far away

ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล
mai roo dtong meua rai meuan mun yung haang glai
I've no idea when will I make it, it still seems so far away

See also:

105
105.120
Carrie Underwood 03-So Small Lyrics
Tu luz Azul violeta Lyrics