PowerPopGirls รักพาเราไป Lyrics

ในเวลาที่เราหมดหวัง
เหน็ดเหนื่อยบนทางที่เดินมาไกลแสนไกล
ด้วยมือของใครคนหนึ่งที่รักและหวังดี
อาจทำให้เราลุกเดินก้าวต่อไป

ในบางคราวที่เราสับสน
ก็อยากมีใครสักคนเข้ามาหากัน
แค่เพียงถ้อยคำคำหนึ่งจากคนที่เห็นใจ
ไม่มีเสียงใดดีเกินกว่าคำนั้น

เพียงความห่วงใย ที่เรามอบให้กัน
ก่อพลังปาฏิหาริย์ในหัวใจ
ความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกเคลื่อนไหว
พลังแห่งรักจะพาเราไป..... สู่ทางที่สวยงาม

ในบางทีที่เราขัดแย้ง
อาจหมดเปลืองแรงและทำให้มีน้ำตา
แค่ลองตั้งต้นกันใหม่เปิดใจและรับฟัง
ให้ความเข้าใจเป็นทางแก้ปัญหา

เพียงความห่วงใย ที่เรามอบให้กัน
ก่อพลังปาฏิหาริย์ในหัวใจ
ความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกเคลื่อนไหว
พลังแห่งรักจะพาเราไป..... สู่ทางที่สวยงาม

เพียงความห่วงใย ที่เรามอบให้กัน
ก่อพลังปาฏิหาริย์ในหัวใจ
ความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกเคลื่อนไหว
พลังแห่งรักจะพาเราไป..... สู่ทางที่ดี

แค่เพียงความห่วงใย ที่เรามอบให้กัน
ก่อพลังปาฏิหาริย์ในหัวใจ
ความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกเคลื่อนไหว
พลังแห่งรักจะพาเราไป..... สู่วันที่สวยงาม

See also:

108
108.41
The Von Bondies Maireed Lyrics
Depeche Mode I Just Can´t Get Enought Lyrics