DangerousTATA ยอม Lyrics

ฉันรู้ฉันรู้ ตั้งแต่วันที่ฉันนั้นมีโอกาสได้ใกล้เธอ หัวใจฉันเองก็รู้ดี
เธอคือคนนั้น คนที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่ามี แล้วเธอ แล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนี้

* แม้ว่าการ ตัดสินใจ ของฉันจะผิดพลาด
มากสักเพียงไหน ก็ไม่อาจ เปลี่ยนหัวใจ ไปจากนี้

** หยุดไม่ได้แล้วทุกอย่าง ใจของฉันนั้นรักเธอ
ตั้งแต่เราได้พบหน้า สบสายตา กันและกัน
ห้ามไม่ได้แล้ว หัวใจ จะไม่ยอมปล่อยเธอให้ไปจากฉัน
แม้ต้องเจ็บสักเท่าไหร่ แม้จะต้องแลกกับสิ่งไหน (ไม่สำคัญ)

(ซ้ำ * , **)

See also:

108
108.43
Celentano Jailhouse Rock Lyrics
artist Los Canos-Pensa ti Lyrics