Ahha@nghenhac.Info Dung Nhin Lai (Luong Bang Quang) - Anh Khoa Lyrics

Đừng nhìn lại sau lưng, nên cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi ta chưa bao giờ, Cùng người mình yêu rong chơi chốn đây Để ko bị vướng muộn phiền.
Trải tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt trông theo chân trời
Khi không gian chỉ có ta
Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi...
Chớ nên ngồi khóc...
Không khá hơn đâu...
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi cho niềm đau trong lòng
Hét lên thật lớn...
Tan hết trong ta...
Thấy trong lòng như đc thêm sức mạnh
Thứ tha rồi bỏ qua chuyện xưa a..hà...

See also:

108
108.68
Lucha Nezia Dueños de nada Lyrics
Lucha Nezia Secuelas de guerra Lyrics