Zaza จิ๊จ๊ะ Lyrics

อย่าโกรธกันเลย ยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไป
อย่าโทษฉันเลย ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ

ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม (ช่วยบอกได้ไหม ช่วยบอกได้ไหม)

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

ก็บอกมาเลย เป็นเพียงคำถามเพื่อความเข้าใจ
อย่าโทษฉันเลย ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม (ช่วยบอกได้ไหม ช่วยบอกได้ไหม)

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

(แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป)
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

See also:

108
108.107
Faster Pussycat Pulling Weeds Lyrics
Running Potatoes Sha La La (Ramones Cover) Lyrics